ברוך הבא,
רישום לאשראי באפליקציה
הרישום הינו לנהגי מוניות בלבד.הטופס מאובטח